Jak funguje WEBCLOUD?

 

CO ZNAMENÁ "CLOUDOVÝ HOSTING"

WEBCLOUD.CZ je hosting na bázi takzvaného “cloud computingu”. Jeho princip stojí na sdílení softwarových a hardwarových prostředků prostřednictvím sítě. Co to znamená v praxi? Zejména fakt, že uživatel nepociťuje jakékoliv technologické limity v rámci služby, a přitom platí cenu jen za skutečně využitý prostor.

Škálování (přidávání výkonu do systému) provádíme průběžně podle aktuální potřeby.  Díky tomu, že weby nejsou obsluhovány jedním serverem, ale celou farmou, je systém mnohem lépe připraven na nápor při mediálně exponovaných událostech. WEBCLOUD je připraven poradit si s velkými nárazy zvýšení počtu uživatelů v řádech desítek i stovek násobků běžného počtu návštěvníků.

CLOUDOVÉ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH VAŠEHO HOSTINGU

1. STORAGE BACKEND - BEZPEČNÉ DISKOVÉ POLE S KAPACITOU NA PŘÁNÍ

O vaše data se stará několik vysoce výkonných synchronizovaných diskových polí. V případě potřeby se mohou vzájemně zastoupit, a tak výrazně přispívají k minimalizaci výpadků. První pole je takzvané “aktivní”, druhé je “záložní”. Na záložní pole se v reálném čase přenášejí data z aktivního pole, a tak v případě výpadku aktivního pole koncový uživatel (například návštěvník vašich stránek) nepocítí žádný problém. Výhodou je, že kapacita polí je na poměry webhostingu v podstatě neomezená, neboť je lze rozšířit až na stonásobky kapacity, která by se vešla do běžného serveru.

2. WORKER NODY

Worker Nody zpracovávají zákaznické skripty a formulují odpovědi na HTTP dotazy. Jedná se o komoditní servery bez disků, které lze přidávat v řádu jednotek minut a bez instalace. Stačí je pouze umístit v datacentru a zapnout. Tyto servery představují výkon, který můžou zákazníci svými weby spotřebovávat. Worker Nody jsou vedle Storage Backend druhým důvodem, proč můžeme o našem hostingu prohlásit, že se jedná o “cloudovou službu”.

3. LOADBALANCERY

Loadbalancery přijímají požadavky od konzumentů obsahu a delegují je na Worker Nody. Hlavním přínosem Loadbalancerů je, že rozdělují požadavky mezi jednotlivé Worker Nody, tím předchází přetížení a zajišťují tak plynulý chod celého systému. Loadbalancer je tedy třetím pilířem, který nám umožňuje flexibilně reagovat na zvýšené (enormní) vytížení ve špičce, aniž by tím byla narušena kvalita služby.

TECHNOLOGIE

PHP 7 - viz PHP info

PHP 7.2 - viz PHP info

MySQL: 5.7