Časté dotazy

Jaký je maximální počet hostingů, které si můžu zřídit?

Počet hostingů není nijak omezen. Také proto říkáme o WEBCLOUD.CZ, že je flexibilní. Využití prostředků jednotlivých hostingů naleznete pod svým účtem v sekci Využití prostředků (náhled stránky)

Poslal jsem 200 Kč, ale na depozitu se objevilo jen 158 Kč. Proč?

Navýšení depozitu je správné, neboť depozit je částka bez DPH. Od 200 Kč zaslaných na náš účet jsme odečetli DPH, a to podle Zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Jaké skriptovací jazyky můžu použít?

WEBCLOUD.CZ umožňuje provoz statických i dynamických webových stránek, za použití rozličných druhů linuxového skriptování - standardní PHP, Perl, Python a na vaše přání dokážeme do systému dodat i další.

 

Jak nastavím DNS záznam?

Na WEBCLOUD.CZ máte všechny přístupové body pod jednou adresou. Systém se sám postará o vyřízení vašeho požadavku. A protože je výsledná zóna skutečně velmi jednoduchá, snadno zjistíte, že WEBCLOUD.CZ podporuje přístup také po IPv6, čímž jsou vaše prezentace připravené skutečně na cokoli.

 

Pokud nepoužíváte systém DOMENA.CZ, kde můžete zvolit předdefinovanou šablonu, použijte nastavení DNS uvedené níže.

@ IN A 217.31.62.25
@ IN AAAA 2001:1ab0:7e1e:1::25
* IN CNAME nazev_domeny.cz.
@ IN MX 10 mx1.webcloud.cz.
@ IN MX 20 mx2.webcloud.cz.
@ IN TXT "v=spf1 include:_spf.ignum.cz ~all"
_autodiscover._tcp IN SRV 0 0 443 discover.webcloud.cz.
autoconfig IN CNAME discover.webcloud.cz.
autodiscover IN CNAME discover.webcloud.cz.

Jak se připojím přes FTP?

Pro přístup k datům vašeho hostingu můžete využít protokolu FTP. Přístupové údaje získáte v rámci zřizovacího emailu, případně můžete heslo kdykoliv restartovat v rámci systému Webcontrol.

 

Jako přístupový bod k FTP použijte adresu ftp.webcloud.cz.

Pro přístup k FTP je možné použít také webové rozhraní na adrese webftp.webcloud.cz

Jak si nastavím poštu?

E-mailové zázemí systému WEBCLOUD.CZ nabízí kompletní podporu POP3, SMTP i IMAP protokolu, a to i v jejich SSL verzích, navíc doplněného o protokol SIEVE pro definici filtrovacích pravidel pro jednotlivé uživatele. Za samozřejmé považujeme antispamovou i antivirovou podporu, která je součástí řešení.

 

Přístupy k jednotlivým službám doporučujeme nastavit takto:

SMTP – adresa smtp.webcloud.cz, port 587, zabezpečení StartTLS, je třeba zapnout SMTP Auth se stejnými údaji jako přihlášení ke schránce

POP3 – adresa pop3.webcloud.cz, port 995, zabezpečení SSL, autorizace uživatele pomocí přístupových údajů ke schránce

IMAP – adresa imap.webcloud.cz, port 993, zabezpečení SSL, autorizace uživatele pomocí přístupových údajů ke schránce

POP3/IMAP – je možné přistupovat i skrze standardní nezabezpečené porty 110 (POP3) a 143 (IMAP), které podporují StartTLS, nicméně doporučujeme využívat spíše zabezpečené porty

Nastavení hesla ke schránce, stejně jako definice pravidel pro filtrování pošty, či čtení a psaní zpráv je možné i přes webmailové rozhraní. To naleznete na adrese webmail.webcloud.cz.

Zakládání i rušení schránek může provádět administrátor hostingu ve Webcontrolu.

Všechny přístupové certifikáty jsou vystaveny na doménové jméno *.WEBCLOUD.CZ a společnost IGNUM.

Jak fungují databáze, jsou nějak omezeny?

V rámci hostingu u WEBCLOUD.CZ je možné vytvořit libovolné množství databází i jejich uživatelů. Objem dat databází je započítáván do celkového objemu dat (využitého prostoru) hostingu.

 

Tyto servery není možné adresovat skrze adresu „localhost“. Systém při vytváření sám volí server s požadovanou verzí a přihlašovací string tak vytváří pro každou databázi zvlášť. Může se tak stát, že 2 databáze stejného projektu budou mít jiný přihlašovací server.

Obvyklá podoba názvu serveru je „mysql01.srv.webcloud.cz“. Doporučujeme využívat názvy serverů, nikoliv přeložené IP adresy.

V rámci databáze je možné vytvářet další uživatele. Název uživatele generuje systém sám.

Kvůli snaze o zajištění co největší flexibility a výkonu celého řešení (a tedy naplnění pravidel cloudu) není možné povolit přístup jednoho uživatele skrze více databází. Každý uživatel má tak vždy plná práva do databáze, se kterou byl zřizován, ovšem do žádné další.

Pro správu databází je připraveno webové rozhraní PHPMyAdmin na adrese myadmin.webcloud.cz.

Jak jsou moje data zálohovaná?

Zálohy na WEBCLOUD.CZ jsou prováděny každý den o půlnoci. 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů přijdete o svá data, kontaktujte nás na support@webcloud.cz nebo 603 111 111. Rádi vám s obnovou dat ze zálohy pomůžeme.

Jak funguje multihosting?

Multihosting lze na WEBCLOUD.CZ využívat dvěma různými způsoby. Pod jedním uživatelským účtem je možné vytvořit neomezený počet zcela samostatných hostingů, u kterých se ovšem nebude sčítat velikost obsazeného prostoru a každý z hostingů tak bude účtován zvlášť, každý hlavní hosting má svůj samostatný mail hosting.

Druhým způsobem, výhodným pro provozování několika samostatných webů pod společnou správou, je multihosting pod jedním hlavním hostingovým účtem. Objem dat je v tomto případě u všech hostingů sčítán a účtován společně. U tohoto typu multihostingu nelze zřídit samostatný nezávislý mail hosting pro každý další zřízeny hosting.

Pro nastavení multihostingu slouží volba Seznam hostingů v nastavení uživatelského účtu. Seznam hostingů obsahuje hlavní hosting a v jeho editaci i záložku multihosting. Po otevření této záložky lze přidat další hosting, na základě jména domény a adresáře. Na hlavním hostingu je dále třeba vytvořit adresář (použitý při přidávání nového multihostingu) a nahrát webovou aplikaci. Poté už stačí jen nasměrovat doménu multihostingu do adresáře (viz IP a DNS). Tímto nastavením bude zajištěno společné účtování za data všech hostingů.

Podporujete DKIM? Jak si ho nastavím?

Ano, podporujeme.

Pokud provedete registraci domény zároveň s objednávkou hostingu, je DKIM na Vaší doméně již nastaveno a nemusíte se tedy o nic starat.

Pokud si DNS záznamy nastavujete sami, použijete DNS záznam, který naleznete ve Vašem účtu na https://webcontrol.webcloud.cz/ → Seznam hostingů → Editovat (ikona s tužkou a papírem) → DKIM.

Další informace o DKIM naleznete na naší Nápovědě.